Wanneer kan u op pensioen gaan?

Bent u benieuwd wanneer u op pensioen kunt gaan, bijvoorbeeld omdat u meer tijd vrij wilt kunnen maken voor de kinderen of kleinkinderen, of u vindt u uw loopbaan inmiddels lang genoeg is? Er gelden regels voor de leeftijd waarmee u met pensioen mag gaan. Met name de regels met betrekking tot het vervroegd pensioen zijn de laatste jaren onderwerp van discussie geweest. Dat betekent dat de kans groot is dat u langer door dient te werken, om in aanmerking te komen voor het rustpensioen waar u wellicht zo aan toe bent.

Pensioen met 65 jaar

Het rustpensioen is er voor iedereen die 65 jaar wordt. U kunt op het pensioen rekenen vanaf de eerste dag in de maand die volgt op de maand waarin u deze leeftijd bereikt. Wordt u op 6 februari 2014 65 jaar? Dan zal u vanaf 1 maart 2014 recht hebben op het pensioen en zorgt men ervoor dat u een uitkering ontvangt voor alle jaren waarin u trouwe dienst heeft bewezen aan uw werkgever in België. Het is mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan, maar dan dient u aan de voorwaarden te voldoen, die recent zijn aangepast.

Vervroegd pensioen

Indien u gebruik wilt maken van een vervroegd pensioen kan dat op dit moment nog vanaf de leeftijd van 60 jaar. De komende jaren zal deze leeftijd verhoogd worden naar 62 jaar, waardoor u een paar jaar extra dient te hebben gewerkt. In 2013 kunt u bijvoorbeeld met 60 jaar en 6 maanden met vervroegd pensioen, mits u minimaal 38 jaren heeft gewerkt. Vanaf 2014 bedraagt de minimale leeftijd 61 jaar en vanaf 2016 ligt de leeftijd zelfs in 62 jaar. Vanaf dat jaar dient u bovendien minimaal 40 jaar te hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor een vervroegd pensioen.

Uitzonderingen bij een lange loopbaan

In een aantal gevallen is er sprake van een uitzondering, met betrekking tot het aantal jaren dat u heeft gewerkt en de leeftijd waarop u met vervroegd pensioen mag. Heeft u bijvoorbeeld 40 jaar gewerkt? Dan mag u in 2013 nog altijd met 60 jaar met pensioen, net als in 2014. Indien u 41 jaar heeft gewerkt geldt dit ook in 2015 nog. Vanaf 2016 dient u minimaal 41 jaar te hebben gewerkt om met 61 op pensioen te mogen. U mag alleen vanaf uw 60ste met pensioen indien u minimaal 42 jaren in dienst bent geweest bij een Belgische onderneming.

© 2022 Op Pensioen. Alle Rechten Voorbehouden.